Sídlo Vaša realitná

SÍDLO SPOLOČNOSTI:
Vaša Realitná Plus, s.r.o.
Hviezdoslavova 3
971 01 Prievidza
IČO : 50146254
DIČ: 2120211434
Č. účtu IBAN : SK72 0900 0000 0051 1000 3133
Slovenská sporiteľňa a.s. Slovensko
e – mail : info@vasarealitna.sk
REALIZAČNÝ TÍM
Ing. Mgr. Peter Vrták
Tel.: +421 915 756 855
E-mail: peter.vrtak@vasarealitna.sk
Peter Fašung
Tel.: +421 903 021 002
E-mail: peter.fasung@vasarealitna.sk
Janka Turicová
Tel.: +421 908 705 134
E-mail: jankaturicova@vasarealitna.sk
KDE NÁS NÁJDETE:
Vaša Realitná sídli na Hviezdoslavovej ulici v budove BIC Prievidza nachádzajúcej sa medzi lekárňou LEK & MED a Priemstavom. V budove nás nájdete na 2. poschodí.
Otváracie hodiny:
Pondelok – Piatok: 0800 – 1600

Radi Vás uvítame v našej kancelárii a vyhovieme Vašim požiadavkám na profesionálnej úrovni.

Ďakujeme za Vašu návštevu.