Sídlo Vaša realitná

SÍDLO SPOLOČNOSTI:
Vaša Realitná, s.r.o.
Hviezdoslavova 3
971 01 Prievidza
IČO : 45278733
DIČ:2022946277
Č. účtu :2920843579/1100
Tatra banka a.s. Slovensko
REALIZAČNÝ TÍM
Ing. Peter Vrták
Tel.: +421 915 756 855
E-mail: peter.vrtak@vasarealitna.eu
Peter Fašung
Tel.: +421 903 021 002
E-mail:peter.fasung@vasarealitna.eu
KDE NÁS NÁJDETE:
Vaša Realitná sídli na Hviezdoslavovej ulici v budove BIC Prievidza nachádzajúcej sa medzi lekárňou LEK & MED a Priemstavom. V budove nás nájdete na prízemi, hneď vedľa výťahu.
Otváracie hodiny:
Pondelok – Piatok: 0800 – 1600

Radi Vás uvítame v našej kancelárii a vyhovieme Vašim požiadavkám na profesionálnej úrovni.

Ďakujeme za Vašu návštevu.