Vaša Realitná má silný kapitál, bohaté vedomosti a slobodne sa na trhu nehnuteľností pohybuje od roku 2009. Jednoducho kvalitnejšie služby a individuálnejší prístup ku klientovi v oblasti obchodu, práva, analýzy trhu a marketingu.

Telefón +421 915 756 855

Mobil +421 915 756 855

Adresa Vaša Realitná Plus, s.r.o.
Bojnická cesta 4
971 01 Prievidza
IČO: 50146254
DIČ: 2120211434
Č. účtu IBAN : SK72 0900 0000 0051 1000 3133
Slovenská sporiteľňa a.s. Slovensko