Novinky

Realizačné ceny bytov a domov zaznamenali ďalší rast

Bývanie na Slovensku je stále drahšie. Trend zdražovania bytov a domov pokračoval aj v poslednom štvrťroku. Nasvedčujú  tomu aj najnovšie čísla poukazujúce na vývoj realizačných cien nehnuteľností na bývanie v období od júla do konca minulého roka.

 

Údaje o raste realizačných cien bytov a domov za uvedené obdobie zverejnil Štatistický úrad SR (ŠÚ SR). Zverejnené údaje sa od iných štatistík hodnotiacich vývoj cien nehnuteľností na bývanie líšia. Dôvodom je iná metodika výpočtu priemerného rastu, resp. poklesu cien. Tá sa opiera o realizačné ceny bytov a domov. Ide o ceny nehnuteľností z transakcií zapísaných do katastra nehnuteľností, ktoré sa zrealizovali vo vybranom období.  Štatistika je vytvorená na základe transakcií zapísaných vo všetkých slovenských okresoch.

Medziročný rast realizačných cien bytov a domov sa zrýchlil

Podľa údajov ŠÚ SR bolo tempo medziročného rastu realizačných cien bytov a domov za posledný štvrťrok 2021 najrýchlejšie od začiatku roka. Samotný rast dosiahol úroveň 8 %. Pričinili sa o to hlavne realizačné ceny starších nehnuteľností, ktoré medziročne vzrástli až o 10,5 %. V medziročnom porovnaní rástli aj ceny novostavieb, no tie zaznamenali „iba“ 5,1 % rast.

Realizačné ceny bývania vzrástli aj v štvrťročnom porovnaní

Kým v medziročnom porovnaní boli ťahúňom celkového rastu realizačných cien staršie byty a domy, v tom štvrťročnom zvyšovali celkový priemer novostavby. Tie boli v porovnaní s 2. štvrťrokom 2021 drahšie o 8,1 %. Na staršie byty a domy pripadol štvrťročný rast na úrovni 2,6 %. Celkový štvrťročný rast realizačných cien všetkých bytov a domov v SR dosiahol 4,7 %, čo je najvyššie tempo zvyšovania týchto cien od 2. štvrťroka 2017.